Registrer ditt produkt

Her kan du registrere ditt Cinderella toalett. Registrering sikrer dine garantirettigheter. Ved tyveri vil registrerte toalett være i produsentens database. Etter registrering vil du få en kort informasjon om våre produkter og hvilke støttesystemer som finnes.

Kundeinformasjon
Kjøpsinformasjon
Hvor er produktet installert?