Cinderella Eco Solution AS

Vi har som mål å utvikle de mest miljøvennlige og forbrukervennelige forbrenningstoalettene på markedet.

Cinderella Eco Solution AS er et datterselskap av Sirius Eco Group AS, et familiekonsern lokalisert i Midsund kommune i Romsdal. Med våre 33 ansatte har Cinderella Eco Solution AS mer enn 15 års erfaring med forbrenningstoalettet Cinderella, en økologisk totalløsning for håndtering av toalettavfall. Frem til 2012 ble Cinderella forbrenningstoalett levert til det Skandinaviske markedet, hvor det i dag befinner seg 50.000 enheter hovedsakelig i fritidsmarkedet. I dag leveres denne løsningen også internasjonalt og til flere sektorer som bl.a. oppdrettsnæringen (foringsplattformer i Skottland), kranprodusenter (krankabiner), jernbaneselskap, gruveindustri og bygg - og anleggsbransjen (arbeidsvogner). Vi har, i tillegg til Skandinavia, distributører på plass i EU, Australia og Nord-Amerika. Med vår siste modell, Cinderella Motion, har vi også skapt en innovativ løsning for caravan og bobil bransjen. Dette er en bransje hvor det å bli kvitt kloakken i henhold til lover og regler ofte er en stor utfordring og krever nøye planlegging. Vår strategi er at vi ved hjelp av moderne teknologi og engasjerte medarbeidere alltid vil søke å sette standarden for den optimale handel med førsteklasses toalettsystemer.

Cinderella, det naturlige førstevalget for deg som stiller høye krav til kvalitet og funksjonalitet.

Sjøvik
Gunhild Sjøvik 
Daglig Leder 
+47 477 55 673
gunhild@cinderellaeco.no
Krogedal
Thomas Krogedal
Salgs - og Markedssjef

+47 911 43 823
thomas@cinderellaeco.no

Christian Seliussen
Økonomisjef
+47 990 29 954
cs@cinderellaeco.no
Hansen
Frode Hansen
Fabrikksjef

+47 918 58 738
frode@cinderellaeco.no
Thoresen
Bent-Erik Aga-Thoresen
Innkjøps - og logistikksjef

+47 989 04 854
bent@cinderellaeco.no

Jørgensen
Joachim Jørgensen
Serviceansvarlig

+47 980 88 305
joachim@cinderellaeco.no
Jacobsen
Morten Jacobsen
IT sjef

+47 900 86 710
morten@cinderellaeco.no
Kandola
Simen Kandola
Produktsjef

+47 926 87 394
simen@cinderellaeco.no
Stenberg
Andreas Stenberg
QA Leder

+47 940 29 656
andreas@cinderellaeco.no