Mangel på vann i Bangladesh

Verdens domangel opptar oss

På det årlige Verdens Dodag, som for de uinnvidde kanskje betraktes som forsøk på humor, men som faktisk er svært alvorlig, er vi i Cinderella opptatt av å skape løsninger.

Ett viktig bærekraftsmål som landene i FN er blitt enige om å nå innen 2030, er å sørge for gode nok «sanitærhygiene og toalettforhold» til alle. Flertallet av menneskene som mangler skikkelige sanitærforhold og tilfredstillende doløsninger tvinges til å gå på do i friluft, melder WHO, for eksempel i et hull i bakken.

Domangel er mer utbredt på landsbygda enn i byene og det sørgelige er at mens vi investerer milliarder av kroner på å behandle sykdommer som oppstår fordi man ikke har et trygt og egnet sted å gå på do, kunne vi bedre investert disse summene i å bygge toaletter.

Det går verst over de syke, de eldre og de minste, men det er flere, spesielt jenter og kvinner, som er blitt overfalt mens de har vært på let etter et egnet sted å gå på do.

Nye toalettløsninger må ikke anvende vann. Cinderellas forbrenningsteknologi er derfor et viktig bidrag i dialogen om muligheter i den 3. verden.

Les artikkelen fra  NRK, journalist Margrete Konstad, her