Verdens vannmangel

Verdens vannmangel - et alvorlig problem

Nesten halve jordens befolkning bor i områder som opplever eller risikerer å oppleve vannmangel minst én måned i året, ifølge FN. I de neste tiårene, vil trolig rundt fem milliarder mennesker bo i slike områder i 2050. På det tidspunktet anslås det totale folketallet i verden å være mellom 9,4 og 10,2 milliarder, skriver FN i sin rapport om vannmangel i verden.

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Getty images

Alvorlige konsekvenser
De dramatiske konsekvensene ved vannmangel i verden rammer først og fremst barn og vanskeligstilte, men også dyreliv og utryddingstruede dyrearter. Det blir større press på færre vannkilder, menneske-dyrekonflikter oppstår og med økt migrasjon av mennesker til allerede bebodde områder skapes øket, og i mange tilfeller voldelig, konkurranse om vannet. Resultatet blir uttørring, sviktende sanitære forhold og manglende hygiene som fører til skittent drikkevann og dødelige sykdommer som kolera og andre lidelser.

Underernæring gjennom tørkeperioder gjør at dietten mangler essensielle næringsstoffer og fører til at den normale utviklingen hos småbarn hemmes, noe som kan gi varige mén og i ytterste konsekvens dødelige følger. Og dette er bare noen av de mange konsekvensene som påføres av vannmangel.

Dodagen, den 19 november
På det årlige Verdens Toalettdag, som for de uinnvidde kanskje oppfattes som et forsøk på humor, er det svært alvorlige løsninger som diskuteres. Ett viktig bærekraftsmål som landene i FN er blitt enige om å nå innen 2030, er å sørge for gode nok «sanitærhygiene og toalettforhold» til alle. Flertallet av menneskene som mangler skikkelige sanitærforhold og tilfredsstillende toalett tilbud tvinges til å gå på do i friluft, melder WHO, for eksempel i et hull i bakken. Vi i Cinderella opptatt av å skape løsninger.

Fungerende sanitære fohold er en større utfordring på landsbygda enn i byene og det sørgelige er at mens vi investerer milliarder av kroner på å behandle sykdommer som oppstår fordi man ikke har et trygt og egnet sted å gå på do, kunne vi bedre investert disse summene i å bygge toaletter. Det går verst utover de syke, de eldre og de minste, men det er flere, spesielt jenter og kvinner, som blir overfalt mens de er på leting etter et egnet sted å gå på do.

Nye toalettløsninger må ikke nødvendigvis anvende vann. Cinderellas forbrenningsteknologi er derfor et viktig bidrag i dialogen om muligheter i den 3. verden. Les NRK-journalist Margrete Konstads beskrivelse av manglende sanitærforhold

Rørsystemer foreldes
Et bærekraftig og helsefrembringende system for håndtering av avfall betyr at infrastruktur må tilrettelegges for å kunne ta for seg biologisk avfall fra mennesker, søppel, avløpsvann og håndtering av regnvann. Les mer om sanitære forhold fra Verdens Helseorganisasjon

Men det er ikke bare opprettelse av sanitærforhold i utviklingsland som er viktig, også vedlikehold av eksisterende systemer er avgjørende. I Norge ligger ofte avløpsrør og vannforsyningsrør i samme grøftekant. Hvis kloakkrøret sprekker og det samtidig oppstår et undertrykk i vannsystemet, kan forurenset vann sige inn i vannforsyningen. I hvilken grad periodiske omgangssyke eller kortvarige mage/tarmplager skyldes at vi har fått i oss forurenset vann, finnes det ingen statistikker på, men lekkasjer er påvist og behovet for oppgraderinger er varslet av både bransjeforeningen Norsk Vann og Rådgivende Ingeniørers Forening.

Også renset vann og det som siver ut i miljøet og i våre hav fra avfallsvannet, det såkalte grey water, må kvalitetssikres. Mer enn 30 prosent av drikkevannet lekker ut gjennom hull og skader i rørsystemet og hele 60 prosent av avløpsvannet som behandles er såkalt fremmedvann, grunnvann, nedbørsvann og drikkevann som lekker inn i avløpssystemet.

Les mer om Cinderellas bærekraftige alternativer til vannmangel og forurensning: 

Hva er et forbrenningstoalett

Forbrenningstoaletter, det miljøvennlige alternativ