Mangel på vann i Bangladesh

Verdens Toalettdag

På det årlige Verdens Toalettdag, som for de uinnvidde kanskje betraktes som forsøk på humor, men som faktisk er svært alvorlig, er vi i Cinderella opptatt av å skape løsninger.

Ett viktig bærekraftsmål som landene i FN er blitt enige om å nå innen 2030, er å sørge for gode nok «sanitærhygiene og toalettforhold» til alle. Flertallet av menneskene som mangler skikkelige sanitærforhold og tilfredsstillende toalettløsninger tvinges til å gå på do i friluft, melder WHO, for eksempel i et hull i bakken.

Domangel er mer utbredt på landsbygda enn i byene og det sørgelige er at mens vi investerer milliarder av kroner på å behandle sykdommer som oppstår fordi man ikke har et trygt og egnet sted å gå på do, kunne vi bedre investert disse summene i å bygge toaletter.

Det går verst over de syke, de eldre og de minste, men det er flere, spesielt jenter og kvinner, som er blitt overfalt mens de har vært på let etter et egnet sted å gå på do.

Nye toalettløsninger må ikke nødvendigvis anvende vann. Cinderellas forbrenningsteknologi er derfor et viktig bidrag i dialogen om muligheter i den 3. verden.

Vi markerer verdens Toalettdag, den 18. november. Kanskje du også vil engasjere deg?

 

Les mer om Verdens Toalettdag i artikkelen fra NRK-journalist Margrete Konstad, her