Lykkelige barn i en landsby i India

I Cinderella Eco Group markerer vi Verdens Toalettdag, den 19. november

Ett viktig bærekraftsmål som landene i FN er blitt enige om å nå innen 2030, er å sørge for rent vann og trygg sanitærhygiene og toalettforhold til alle. Bærekraftsmål nr 6. Vi i Cinderella opptatt av å skape løsninger.

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images

Flertallet av menneskene som mangler skikkelige sanitærforhold og tilfredsstillende toalettløsninger tvinges til å gå på do i friluft, som for eksempel i et hull i bakken eller ute i skogen eller på markene nær beplantning som skal føde lokalsamfunnene.

Domangel er mer utbredt på landsbygda enn i byene, men den store urbaniseringen som skjer i mange utviklingsland betyr at kloakksystemer og sanitære løsninger ikke greier å holde trutt med utviklingen. Bare i Kenyas hovedstad, Nairobi, havner 90 % av tilflyttere til byen i slummen. Det sørgelige er at mens vi investerer milliarder av kroner på å behandle sykdommer som oppstår fordi man ikke har et trygt og egnet sted å gå på do, kunne vi bedre investert disse summene i å bygge toaletter.

FNs Verdens Toalettdag setter søkelys på miljøvennlige alternativer og sanitærforhold som skal bidra til å løse dette globale problemet.

  • 62,5 % av verdens befolkning mangler tilgang til trygge sanitærforhold
  • 892 millioner gjør fortsatt sitt fornødne ute i det fri
  • 1,8 milliarder mennesker drikker vann fra kilder som tidvis er forurenset med avføring
  • 4,5 milliarder mennesker mangler tilgang til et trygt sted å gå på doDet går verst utover de syke, de eldre og de minste. 1,6 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer forårsaket av sviktende sanitærforhold, melder UN Water og 500 000 av disse er barn. Diaré og underernæring er endemisk i slummen. Toaletter er knappe her, og vannforsyningen for håndvask er ikke alltid tilgjengelig. Dette fører til at den normale utviklingen hos småbarn hemmes, noe som kan gi varige mén og i ytterste konsekvens dødelige følger. I tillegg er det flere, spesielt jenter og kvinner, som blir overfalt mens de er på leting etter et egnet sted å gå på do og jenter må slutte på skolen fordi det ikke finnes tilstrekkelige ordninger når de menstruerer.

Nye toalettløsninger må ikke nødvendigvis anvende vann. Ved å forbeholde den knappe tilgangen til rent vann til drikkevann alene, unngår vi sløsing av livsnødvendige ressurser. Forbrenningsteknologien utviklet av Cinderella Eco Group er vannfritt. Cinderellas forbrenningstoaletter forbrenner alt avfall. Det eneste som gjenstår er en håndfull bakteriefri aske som kun inneholder miljøvennlige næringsstoffer og som kan spres i blomsterbedet ditt som gjødsel. 

Vi markerer verdens Toalettdag, den 19. november. Kanskje du også vil engasjere deg?

Les mer om Verdens Toalettdag.