Happy, healthy child

Verdens helsedag, den 7. april

Den 7. april hvert år markerer vi FNs merkedag World Health Day, Verdens helsedag. Siden den første helseforsamlingen i 1948 og den første globale markeringen i 1950, har feiringen skapt bevissthet for et nytt verdensomspennende helsetema hvert år – noe som setter søkelys på prioriteringsområder hos WHO, Verdens helseorganisasjon.

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images

FNs bærekraftsmål nr 3, God helse, handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle verdensborgere, uansett alder. Vi i Cinderella Eco Group er opptatt av å markere Verdens helsedag og bidra til å sette fokus på at dette målet nås innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

I år fortsetter temaet for Verdens helsedag det som ble påbegynt i 2018: universell helsedekning for alle, overalt med slagordet "Helse for alle". I Norden er vi så heldige å ha tilgang til gode helsetilbud, men i mange land er dette en stor utfordring. Verden står overfor flere helsemessige utfordringer som spenner fra utbrudd av vaksineforebyggende sykdommer som meslinger og difteri, økende rapporter om stoffresistente, farlige bakterier, økende fedme og fysisk inaktivitet til helseeffekter av miljøforurensning og klimaendringer og flere humanitære kriser.

Tre-milliardermålet
For å møte disse og andre trusler, starter Verdens helseorganisasjon 2019 med sin nye 5-årige strategiske plan - det 13. generelle arbeidsprogrammet. Denne planen fokuserer på et tre-milliarder mål:

  • 1 milliard flere mennesker skal nyte godt av tilgang til universell helsedekning
  • 1 milliard flere mennesker skal være beskyttet mot helseproblemer
  • 1 milliard flere mennesker skal trives og oppleve forbedret helse og velvære


Å nå dette tre-milliardermålet vil kreve at truslene mot vår globale helse takles fra en rekke vinkler. Les mer i faktaboksen om de 10 viktigste målene WHO har fokus på i 2019.

Markér Verdens Helsedag, du også!
Cinderella Eco Group produserer vannfrie, miljøvennlige forbrenningstoaletter som brenner alle farlige bakterier og kan installeres nærmest over alt, uten behov for kloakk eller vanntilførsel. Vi er opptatt av å skape løsninger som kan bidra til komfort på hytta, i caravaner og bobiler og som også kan løse behov på arbeidsplassen (som for eksempel kraner i bygg og anleggsbransjen). Men vi er også opptatt av at farlige sykdommer som oppstår gjennom utrygge sanitærforhold utryddes.

Vi markerer Verdens helsedag den 7. april, kanskje du også vil være med?

#helseforalle #verdenshelsedag

Les mer om Cinderella forbrenningstoaletter
Les om verdenshelsen og FNs bærekraftsmål
Les mer om verdens helseorganisasjon (WHO) og World Health Day