Bill Gates innleder The Reinvented Toilet Expo i Beijing 6-8 november 2018

The Reinvented Toilet

Bill Gates har satt verdens ledende forskere saken: toalettet skal oppfinnes på nytt, denne gang uten å sløse med det verdifulle drikkevannet

Tekst og fotos: Trude B-J Margel

Siden 2012 har The Bill and Melinda Gates Foundation støttet utviklingen av sanitære løsninger som ikke må kobles til – i mange sammenhenger ikke-eksisterende – kloakksystemer og forbruke dyrebare, ofte manglende tilganger til rent vann. Bill Gates skal revolusjonere toalettet.

I den vestlige verden tar vi toalettet og kloakksystemene for gitt. Men på verdensbasis er mangel på gode sanitærforhold et overveldende problem og den nest største dødsårsaken ifølge UN Water.

  • 62,5 % av verdens befolkning mangler tilgang til trygge sanitærforhold
  • 892 millioner gjør fortsatt sitt fornødne ute i det fri
  • 1,8 milliarder mennesker drikker vann fra kilder som tidvis er forurenset med avføring
  • 4,5 milliarder mennesker mangler tilgang til et trygt toalett
  • Nærmere 2000 barn dør daglig av forurenset drikkevann og farlige sanitærforhold


Miljøtruslene få snakker om

På de vakre ferieøyene i Hawaii finnes det en ikke så vakker historie som få kjenner til. Over 80 000 cesspools - beholdere for midlertidig lagring av flytende avfall og kloakk - er spredt rundt på øyene. Disse lekker ut i drikkevannet og i sjøen, til tider i så store mengder at det er farlig å bade. Lekkasjene kan utgjøre så mye som 200 millioner liter daglig og korallrevene dør.

Faktisk kan truslene til korallrevene på verdensbasis relateres mer til utslipp av kloakk enn andre forurensninger ifølge myndighetene fra Hawaii. Nå jobbes det med å gi skattelette til innbyggerne for å konvertere de farlige cesspools til mer bærekraftig avfallshåndtering, men det er fortsatt en lang vei å gå før de er ferdige og på verdensbasis finnes det mange områder som ikke har begynt.

Sewage polition impact on coral reefs
96 % av stedene i verden der både mennesker og korallrev befinner seg er det kloakkutslippsrelaterte problemer som dreper revene. Rød flekker er kloakkutslipp, blå områder er korallrev. kilde: ResearchGate


The Reinvented Toilet Expo i Beijing
Den 6-8 november deltok Cinderella Eco Group som spesialinviterte til The Reinvented Toilet Expo i Beijing i regi av The Bill and Melinda Gates Foundation. Konferansen var en kombinasjon av utstillinger av de 20 prototypene som stiftelsen støtter utviklingen av og foredragsholdere fra statsledere i utviklingsland og changemakers, personer og organisasjoner som har skapt endringer i sine hjemmemarkeder.

Bård Olav Sugustad, Gunhild Sjøvik og Trude Margel 
Fra venstre: teknisk sjef Bård Sugustad, daglig leder Gunhild Sjøvik og kommunikasjonsrådgiver Trude Margel

De ledende finansielle institusjoner som Verdensbanken, Asiabanken og Afrikabanken var også tilstede og beskrev de nyeste programmer innen lån og støtte til å bøte på dette store verdensproblemet.

Bill Gates innledet konferansen med en flaske avføring med seg på scenen for å understreke utfordringene som skal løses.

Bill Gates understreker sitt budskap med en flaske avføring på scenen
Bill Gates understreker viktigheten av nye toalettoppfinnelser med en flaske avføring

Cinderellas forbrenningsteknologi legges merke til
For Cinderellas leder Gunhild Sjøvik og teknisk sjef Bård Sugustad var opplevelsen av de store skadene som påvirker vårt miljø og de mange sykdommene forårsaket av utrygge sanitære forhold nedslående, men også inspirerende. Under samme tak var likesinnede samlet som kun var opptatt av å lykkes med å bøte på de de globale sanitære utfordringene som truer både helse og miljø og dialogen var ivrig og engasjert. Alle ser at målet er oppnåelig.

- Det er ikke lenger et spørsmål om hvis vi får løsninger på plass, sa Bill Gates fra podiet, men når. Og vi vet at det må skje raskt.

Cinderella Eco Group har produsert forbrenningstoaletter til private forbrukere i 20 år, hovedsakelig til hyttebruk og bobiler, med velfungerende forbrenningstoaletter på verdensmarkedet. Selskapet har ekspandert til Nord-Amerika, Europa og Australia i tillegg til de nordiske hjemmemarkeder.

Det viser seg at Cinderellas forbrenningsteknologi er velkjent blant forskerne som står bak utviklingen av nye prototyper og anvendes i mange sammenhenger som målestokk for videre utvikling til bruk som offentlige toaletter. Målet til The Bill og Melinda Gates Foundation er å skalere opp prototypene til å kunne implementeres som toaletter i skoler og sentralt i lokalsamfunnene i tillegg til å kunne fungere som én-familietoaletter.

 Gunhild Sjøvik og Bård Olav Sugustad inspiserer prototyp
Daglig leder Gunhild Sjøvik til venstre og teknisk sjef Bård Olav Sugustad til høyre inspiserer en spennende prototyp fra Cranfield University, testet i Durban, Sør Afrika

ISO-standard for fremtidens toaletter bruker Cinderellas forbrenningstoaletter som grunnlag
For å kunne kvalifiseres som et bærekraftig Reinvented Toilet som kan møte disse målene, er det viktig med tydelige standarder som stiller krav til brukervennlighet, hygiene, lukt, lyd og selvfølgelig er i stand til å drepe alle skadelige bakterier. Det er derfor utviklet ISO 30500.

Standarden er satt for prefabrikkerte ikke-avløpsbaserte sanitære systemer som skal sikre at implementeringer som er trygge for menneskers helse og miljø. TÜV SÜD i Singapore har utviklet en sertifiseringsberedskapsevaluering som tilbys alle produsenter av mulige løsninger for utviklingsland. Evalueringen gir produsenter en gapsanalyse av prototypen for å kunne definere hvor videre utvikling må skje for å oppnå ISO-standard sertifisering. Gjennom analyse av Cinderellas forbrenningstoaletter ble grunnlinjen, den såkalte «baseline» satt.

 Gunhild Sjøvik ser på sertifiseringsfilm
Cinderella Eco Groups leder Gunhild Sjøvik, ser på evalueringsprosessen fra TÜV SÜD der Cinderellas toaletter danner grunnlaget i den nye ISO sertifiseringen av ikke-avløpsbaserte toaletter

FNs Bærekraftsmål nr 6 innen rekkevidde
I dialog med ledende forskere fra universiteter som Caltech, Duke, Cranfield og andre og institutter fra hele verden, står et lite norsk selskap med sitt hovedkontor på Midsund, fabrikk på Lyngen og 52 ansatte på terskelen til å kunne bidra med sin erfaring og sin teknologi til å løse et stort verdensproblem. Cinderella Eco Group kan være en viktig nøkkel til fremtidige løsninger.

-FNs bærekraftsmål nr 6 handler om rent vann og sanitærforhold for alle innen 2030. Med samarbeid og dialog omkring mulighetene vi har sett på Reinvented Toilet Expo i Beijing, har vi troen på at verden vil nå dette målet kanskje tidligere enn forventet, forteller Gunhild Sjøvik.

Gunhild Sjøvik i samtale med Oyungerel Tsedevdamba
Daglig leder Gunhild Sjøvik i inspirert dialog med tidligere minister i Mongolia og forkjemper for installering av toaletter på steppene og i lokalsamfunnene, Oyungerel Tsedevdamba