Om Cinderella Eco Group

Vi har som mål å utvikle de mest miljøvennlige og forbrukervennelige forbrenningstoalettene på markedet.

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Einar Engdal

Cinderella Eco Group er et familiekonsern lokalisert i Midsund kommune i Romsdal. Med våre 53 ansatte har Cinderella Eco Group 20 års erfaring med forbrenningstoalettet Cinderella, en økologisk totalløsning for håndtering av toalettavfall. 

Frem til 2012 ble Cinderella forbrenningstoalett levert til det Skandinaviske markedet, hovedsakelig i fritidsmarkedet. I dag leveres denne løsningen også internasjonalt og til flere sektorer som bl.a. oppdrettsnæringen (foringsplattformer i Skottland), kranprodusenter (krankabiner), jernbaneselskap, gruveindustri og bygg - og anleggsbransjen (arbeidsvogner).

Vi har, i tillegg til Skandinavia, distributører og representanter på plass i Europa, Australia, New Zealand og Nord-Amerika med søsterselskap opprettet blant annet for å betjene det europeiske markedet og i Canada. 

Med vår nyeste toalettmodell, Cinderella Motion, har vi også skapt en innovativ løsning for caravan- og bobilbransjen. Dette er et segment hvor det å bli kvitt avfall i henhold til lover og regler ofte er en stor utfordring og krever nøye planlegging. 

Vi tror på nytenkning og innovasjon og vi er opptatt av bærekraft og miljø. Toalettløsninger som ikke trenger vann og avløp og som kan anvende varierte energikilder kan bidra til å løse alvorlige utfordringer innen helse og miljø. Vår strategi er at vi ved hjelp av moderne teknologi og engasjerte medarbeidere alltid vil søke å sette standarden for den optimale handel med førsteklasses toalettsystemer både mot våre kunder for for globalt å kunne utgjøre en forskjell.

Cinderella, det naturlige førstevalget for deg som stiller høye krav til kvalitet og funksjonalitet.