Nordlys på Lyngen der Cinderella Eco Productions produserer forbrenningstoalettene Cinderella

I juni markerer vi World Environment Day og World Oceans Day

Den 5. og 8. juni setter vi søkelys på vårt miljø og våre verdenshav med oppfordring til alle om å engasjere seg i store og små tiltak som kan bidra til å beskytte planeten vår. Markér verdens miljødag den 5. juni og den internasjonale dagen for verdens hav den 8. juni, du også!

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images

Verdens miljødag den 5. juni
FNs Internasjonale miljøprogram (UNEP) arrangerer årlige events på miljødagen, som bygger global oppmerksomhet og oppfordrer til tiltak for å beskytte miljøet vårt. Verdens miljødag feires i over 100 land og i 2019, er Kina vertskap med temaet Luftforurensning. FNs Klima- og Miljøsamband arbeider med regjeringer, privat sektor, sivilsamfunn og med andre FN-enheter og internasjonale organisasjoner over hele verden. Første steg er å forstå hva som er i ferd med å skje og hvordan hver av oss individuelt og samlet kan yte en betydelig forskjell.

Visste du at:

 • 92 % av verdens befolkning lever med luftforurensning
 • Luftforurensning koster verdensøkonomien 5 millioner billioner kroner i året i velferdskostnader, ifølge Verdensbanken
 • Ozonforurensning på bakkenivå kommer til å redusere jordbruksytelsen med over 26 % innen år 2030
 • Alle mennesker i verden slipper i snitt ut 4,9 tonn CO2 hvert år


Det er nedslående tall fra FN og det oppfordres til globale og nasjonale partnerskap i tillegg til enkeltindivider å ta vare på miljøet. Sammen kan vi gjøre det mulig å forbedre livskvaliteten uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoner.

Internasjonal dag for verdens hav den 8. juni
Havet regulerer klimaet vårt, det sikrer mat til millioner av mennesker og det produserer oksygen. Havet er hjemmet til utrolig mange dyrearter og i tillegg gir havet oss medisiner og kunnskap som bidrar til fremtidsløsninger for en stadig mer befolket verden.

Etter å ha forurenset våre verdenshav med plast i flere tiår har nå internasjonale aktører, med FN i spissen, igangsatt et stort engasjement og arbeid i å redusere vårt forbruk og vår forsøpling med plast. Mange land er i ferd med å forbi engangsbruk av plast, store kjeder reduserer plastforbruket sitt og hver og en av oss er opptatt av ryddeaksjoner langs våre strender og i naturen for øvrig. Vi resirkulerer og vi har begynt å forstå omfanget av vår forsøpling og hva vi kan gjøre for å redusere det.

Forurensning fra plast er en alvorlig trussel mot livet i havet. Visste du at:

 • Nedbrytningstiden på plast er svært lang og en plastflaske tar opptil 450 år?
 • Plast utgjør bare 10 % av verdens totale avfallsmengde, men står for hoveddelen av havforsøplingen, nettopp fordi nedbrytingen tar så lang tid?
 • 70 % synker? 15 % av plasten flyter på havoverflaten. 15 % skylles i land på strendene, men hele 70 % synker og driver med havstrømmene eller blir liggende på bunnen.


Forurensningen blir spesielt omfattende med tanke på dyr og fisk som spiser plast og mikroplast. De blir alvorlig skadet og når de går videre oppover i næringskjeden og til oss mennesker, kan det kan bety hittil ukjente helseskader for menneskeheten, ifølge forskere. 

Sammen om målene
Det 17. og siste målet i FNs bærekraftsmål oppfordrer til samarbeid om bærekraftig utvikling. Det handler om å ta vare på behovene til alle livsformer. Det setter fokus på menneskers fremtidige levevilkår. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som sammen skal bidra til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Lure du på hva du kan gjøre?

 • Endre ditt perspektiv - oppfordre enkeltpersoner til å tenke på vårt miljø og hva det betyr for oss alle med håp om å bevare vår planet både for nåtid og fremtidige generasjoner
 • Lær mer – les om vår natur, dyreliv, våre havdyr og habitater og hvordan våre daglige handlinger påvirker dem
 • Endre dine vaner – ved å gjøre små endringer i dine daglige vaner vil du kunne utgjøre en stor forskjell sammen med familie og venner
 • Markér viktige verdensdager – uansett hvor du bor er du knyttet til miljøet og våre verdenshav. Ta deg tid til å tenke på hva du kan gjøre for å spre viktig inspirasjon!


I Cinderella Eco Group er vi opptatt av miljøvennlig og bærekraftig utvikling. Våre forbrenningstoaletter forbruker ikke vann og kan derfor erstatte vannklosettet som, for en familie på fire forbruker over 450 liter vann i uken. Avfallet fra våre forbrenningstoaletter reduseres kun til en håndfull aske, fri for farlige bakterier og luftutslippet fra forbrenningsprosessen er fri for skadelige gasser. Vi er opptatt av å skape løsninger som bidrar til en renere, grønnere og tryggere verden for generasjonene som kommer etter oss og for alt liv på jord og i havet.

Les mer om vårt engasjement

Vil du vite mer om forbrenningstoaletter?

Les mer om FNs bærekraftsmål