Gunhild møter Wambui Gichuri

Toalettdirektør i Afrikabanken

Tekst og fotos: Trude B-J Margel

Wambui Gichuri er Afrikabankens første kvinnelige toalettdirektør, i sin rolle som leder av WaSH og African Water Facility. Wambui kom til rollen i mai 2018 fra sitt arbeid i Verdensbanken, hvor hun utviklet og implementerte flere strategier og programmer innen vann og sanitet.

Ved Afrikabanken er vannsikkerhet nøkkelen til energisikkerhet, landbrukssikkerhet, industriell utvikling, regional integrasjon og forbedring av livskvaliteten. Wambui har som mål å adressere og løse utfordringen som 330 millioner mennesker i Afrika opplever med utrygt drikkevann og de manglende sanitæranlegg som påvirker over 680 millioner. Hennes arbeid i Afrika handler om å oppgradere politiske, institusjonelle og styringsreformer slik at investeringer som fokuserer på å sikre tjenester til alle - spesielt de fattige som utgjør flertallet av de som lever under utrygge forhold. En årlig anslått investering på 13 milliarder dollar er nødvendig for å møte FNs bærekraftsmål nr. 6, som skal sørge for rent vann og trygge sanitæranlegg for alle innen 2030.

- Vi jobber med regionale medlemsland for å fremme blandet finansiering, slik at bedrifter som er lønnsomme, kan jobbe med privatfinansiering og våre programmer kan bidra til å sikre at deres mål og målene for de som trenger hjelp blir oppfylt, forklarer Wambui. På denne måten, kan vi bygge integrerte løsninger og fremskynde prosessen som maksimerer fordelene ved innovasjon i vann og sanitæranlegg.

Bård Olav, Wambui and Gunhild
Fra venstre: Bård Olav Sugustad, CTO ved Cinderella Eco Group,
Wambui Gichuri og Gunhild Sjøvik deler erfaringer under The Reinvented
Toilet Expo i Beijing 2018.

Wambui arbeider hvileløst med å samle informasjon om ny teknologi som vil bidra til å løse den globale utfordringen og bidra til å implementere disse i regioner der behovet er presserende. Et viktig tema både hun og Cinderellas konsernsjef Gunhild Sjøvik drøftet var forbrenningsteknologi og vannløse toaletter.

Les mer om Wambui Gichuri og hennes arbeid her med African Water Facility her: https://www.africanwaterfacility.org/en/