Jack Sim speaks at the Reinvented Toilet Expo in Beijing

Gunhild møter "Mr Toilet", Jack Sim

Mannen bak FNs Verdens Toalettdag den 19. november

Tekst og fotos: Trude B-J Margel

Dette er historien om en moderne evangelist. Jack Sim, fra Singapore oppnådde økonomisk suksess når han var i 40-årene, og bestemte seg for å vie livet sitt til å gi tilbake til samfunnet og leve etter mottoet "Lev et nyttig liv". Jack er blitt stemmen til de sårbare og fattige rundt om i verden som kjemper for verdighet, rettigheter og helse. Når han opplevde hvor dårlig toalettstandardene var i hjemlandet sitt, lanserte han Rest Room Association of Singapore i 1998 for å øke bevisstheten omkring behovet for sikker sanitet, krav til nybygg-oppføringer og behovet for forbedring av skitne offentlige toaletter og bedre trening av rengjøringspersonale.

Gunhild and Jack
Gunhild Sjøvik og Jack Sim deler erfaringer på The Reinvented Toilet Expo
i Beijing 2018.

I 2001 tok han oppdraget sitt ut i verden og grunnla Verdens toalettorganisasjon (World Toilet Organisation), og erklærte etableringsdagen, den 19. november som Verdens toalettdag. I dag markeres denne dagen verden over og øker bevisstheten om å forbedre toaletter og sanitærforhold globalt. I 2013 lykkes det Jack Sim å overbevise FN, noe som resulterte i at alle 193 landene i FNs generalforsamling enstemmig vedtok den 19. november som den offisielle FNs Verdens Toalettdag.

Jack Sim, kjent verden over som Mr Toilet, jobber utrettelig for å forandre vaner og få politikere til å snakke om toaletter. Hans engasjement for å gjøre endringer, gir håp om at FNs bærekraftsmål nr. 6: rent vann og trygge sanitærforhold for alle innen 2030 er et mål vi skal nå.

Cinderella Group CEO, Gunhild Sjøvik, hadde gleden av å snakke toaletter med Jack Sim og dele håpet om en lys fremtid innen sikker sanitet.

Les mer om Jack Sim og hans arbeid her: https://www.ashoka.org/en-SE/fellow/jack-sim