Forbrenningsteknologi og energialternativer

Cinderellas forbrenningsteknologi er bærekraftig og forsvarlig. Vi forbrenner avfallet ved å kombinere undertrykk og strålevarme. Friskluft ledes inn til forbrenningen, og avgassene renses før de slippes ut av toalettet igjen. Toalettene anvender enten gass eller strøm og danner derfor en miljøvennlig løsning for avfallshåndtering. Det er viktig for oss.

Forbrenningsteknologien Cinderella har utviklet baserer seg på viktige prinsipper innenfor avfallshåndtering. Bearbeiding av avgassene fra forbrenningen skal ledes gjennom en platinum katalysator for filtrering og rensing av avgassene. Selve forbrenningen skjer trygt i forbrenningskammeret og resultatet av dette er bakteriefri aske. Faktisk bruker mange Cinderella-eiere askeavfallet som hagegjødsel.


Forbrenningsprosessen skjer i brennkammeret, trygt utviklet for å møte krav til miljøforskrifter og sikkerhet, NEMKO-godkjent og CE-merket og utnevnt Best i test av Testfakta, Sverige, les mer.

Bærekraftsmål
Cinderella er opptatt av FNs bærekraftsmål og jobber aktivt sammen med myndigheter og gode samarbeidspartnere i mange land for å sikre at forskrifter og krav til miljøvennlig forbrenningsteknologi møtes. Forbrenningsteknologien er en viktig løsning innen avfallshåndtering, dersom det håndteres forsvarlig.  I FNs bærekraftsmål nr. 12 heter det at innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, skal det oppnås en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet. Dette er vi opptatt av. Våre løsninger er godkjent i henhold til gjeldene europeisk standard og utslippene er hovedsakelig luft og vanndamp.

Miljøvennlig energiforbruk og fotavtrykk
Cinderellas forbrenningstoaletter er tilrettelagt for gass eller strøm og møter derfor bærekraftige krav til energiforbruk. Siden våre toaletter ikke krever innlagt vann, er det heller ikke behov for kostbare kloakksystemer som forstyrrer sårbare naturområder. Energien anvendes til selve forbrenningsprosessen og strømtilførselen kan komme via sol-, vind- eller vannkraft dersom ikke våre gassdrevne toaletter velges.

Les mer om våre forbrenningstoaletter:

Hva er et forbrenningstoalett?