Cinderellas forbrenningsteknologi

Forbrenning er en avfallsbehandlingsprosess som innebærer forbrenning av organiske stoffer i avfallsmaterialer.
  • Forbrenning og andre høytemperaturavfallsbehandlingssystemer er beskrevet som "termisk behandling". Forbrenning av avfallet omdanner avfallet til aske, røykgass og varme.
  • Cinderella forbrenner avfallet ved å kombinere undertrykk og strålevarme. Friskluft ledes inn til forbrenningen, og avgassene renses før de slippes ut av toalettet.
  • Bearbeiding av avgasser fra forbrenningen ledes gjennom en platinum katalysator for filtrering og rensing av avgassene.
  • Utslippene fra en Cinderella forbrenningstoalett er hovedsakelig luft og vanndamp og ytterst små mengder med svovel og NOx 
  • For å møte kravene til bærekraftig forbrenningsteknologi må strenge forskrifter og regulativer følges. Disse varierer fra land til land. Ved at Cinderellas teknologi møter FNs bærekraftsmål tar vi hensyn til de globale konsekvensene samtidige som at våre løsninger er godkjent i henhold til gjeldene europeisk standard.


Kilde: Wikipedia og Cinderellas produksjonsforskrifter