International Mother Earth Day

Den internasjonale Moder jorddagen markeres den 22. april

Moder Jord er den mest vanlige betegnelsen for planeten vår i en rekke land og regioner, og gjenspeiler den gjensidige avhengigheten som eksisterer blant mennesker, andre levende arter og jordkloden som er vårt hjem. Vi markerer International Mother Earth Day den 22. april.

Tekst: Trude B-J Margel
Foto: Getty Images

I Cinderella Eco Group er vi opptatt av løsninger som sikrer trygge sanitærforhold og rent drikkevann. For å oppnå en balanse mellom dagens og fremtidige generasjoners økonomiske, sosiale og miljømessige behov, må vi alle kjempe for å fremme harmoni med naturen og jorden vår. Vi markerer International Mother Earth Day for å minne hverandre om at jorden og dens økosystemer gir oss liv og næring.

Vårt kollektive ansvar startet med Rio-deklarasjonen i 1992, der Gro Harlem Brundtland presenterte «Vår felles fremtid», forløperen til dagens bærekraftsmål. I sum handler alle FNs 17 bærekraftsmål om verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Disse tiltakene har som mål å sikre fremtidige generasjoner av menneskeheten og alt liv på moder jord. Les mer om FNs bærekraftsmål https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

La oss markere moder jorddagen sammen den 22 april!
Cinderella Eco Group jobber aktivt med miljøvennlige løsninger for noen av jordens største utfordringer: forurensning og mangel på trygge sanitærforhold. 1,8 milliarder mennesker drikker vann fra kilder som tidvis er forurenset med avføring og nærmere 2000 barn dør daglig av forurenset drikkevann og farlige sanitærforhold.

Våre forbrenningstoaletter er vannfrie og uavhengig av tilkobling til kloakk. De kan installeres i sårbare naturområder og etterlater kun en håndfull, bakteriefri aske som kan brukes som gjødsel i blomsterbed. Vi er opptatt av å ta vare på våre naturressurser til neste generasjon. Kanskje du også vil engasjere deg?

#motherearthday #motherearth #moderjord

Les mer om:
Cinderella, bærekraft og miljø
Hva er et forbrenningstoalett?
FNs Moder jord dag