Den 22. mars markerer vi Verdens vanndag!

FNs 17 Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nr 6 handler om rent vann og trygge sanitærforhold for alle.

Text: Trude B-J Margel
Foto: Getty images

Denne markeringen betyr mye for oss i Cinderella Eco Group. Våre vannfrie, bærekraftige forbrenningstoaletter kan installeres i sårbare naturområder uten negativt fotavtrykk for miljøet og utfallet er kun en håndfull aske, fri for farlige bakterier og som kan strøs i blomsterbedet som gjødsel. Det å kunne tilby toaletter som ikke sløser med verdens utsatte vannressurser, betyr at vår forbrenningsteknologi kan bidra til å skape løsninger i fremtiden.

Ingen skal etterlates
Årets tema er «Leave no one behind», ingen skal etterlates. Utsatte grupper - kvinner, barn, flyktninger, urfolk, funksjonshemmede og mange andre – møter ofte voldshandlinger eller blir oversett og diskriminert mot når de prøver å få tilgang til og forvalte det trygge vannet de trenger.


Visste du at:

  • 1,8 milliarder mennesker drikker vann fra kilder som tidvis er forurenset med avføring
  • 4,5 milliarder mennesker mangler tilgang til et trygt sted å gå på do
  • Over 1,6 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer forårsaket av sviktende sanitærforhold

Disse nedslående statistikkene meldes av UN Water. Det bor fortsatt milliarder av mennesker uten tilgang til rent vann og trygge sanitærforhold - deres husholdninger, skoler, arbeidsplasser, gårder og fabrikker sliter med å overleve og trives.

Tilgang til rent vann er din menneskerett
- Uansett hvem du er og hvor du befinner deg, er tilgang til rent vann din menneskerett, er UN Waters slagkraftige budskap. Tilgang til sanitet og trygt vann er selve fundamentet i et velfungerende folkehelsesystem og er derfor kritisk for at vi skal oppnå en bærekraftig utvikling i en stabil og velstående verden, noe som er blitt markert gjennom Verdens vanndag den 22. mars siden det ble vedtatt av FN i 1992.

Vi engasjerer oss – sammen!
Vi vil aldri lykkes som et globalt samfunn mens så mange mennesker lever uten trygt vann. Verdens vanndag handler om å løse vannkrisen og identifisere og iverksette tiltak mot årsakene til at så mange mennesker blir etterlatt. Verdens vanndag den 22.mars betyr mye for oss i Cinderella Eco Group, kanskje du også vil engasjere deg?

http://www.worldwaterday.org/ 
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 
Verdens vannmangel – et alvorlig problem
Cinderellas forbrenningstoaletter
Bærekraft og miljø