Reinvented Toilet sign

Changemakers som forbedrer verdens sanitærforhold

På Reinvented Toilet Expo, i november 2018, i regi av Bill og Melinda Gates Foundation, fikk Cinderella Eco Groups leder Gunhild Sjøvik muligheten til å møte inspirerende ledere som har påvirket store endringer innen rent vann og sanitære forhold på verdensbasis.

Tekst og fotos: Trude B-J Margel

Cinderellas forbrenningsteknologi kan kanskje bidra til å løse et av planetens største problemer: det faktum at over halvparten av befolkningen lever uten sikre sanitære forhold, der bakterier og patogener siver ut i jorden og i drikkevannet og resulterer i den største dødsårsaken i utviklingsland.

Cinderella Eco Group jobber aktivt for å utvikle markedsledende løsninger for husholdninger med hytter bygget i sensitive naturområder uten kloakk, og skaper vannfrie forbrenningstoaletter som kan installeres nesten hvor som helst.

Cinderellas forbrenningstoalett er også spesialtilpasset caravaner og bobiler, og det profesjonelle markedet benytter disse effektive løsningene blant annet innen bygg og anlegg, fiskerinæringen, kranhytter og jernbanevogner.