Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø

I Cinderella Eco Group er vi opptatt av økologiske totalløsninger for håndtering av toalettavfall. I en verden der vannmangel og energiressurser preger områder med sterk urbanisering og befolkningstetthet oppstår helseutfordringer gjennom sviktende sanitærforhold. Her kan Cinderellas forbrenningstoaletter være et miljøvennlig alternativ.

Den norske naturen inspirerer
Bærekraft og miljø er nøkkelbegrep i vår teknologi og vår utvikling av nye produkter til nye bruksområder. Med sterke familiebånd i konsernet som eies av Cinderella Eco Group AS i vakre Midsund kommune i Romsdal, inspireres vi av naturen og det praktfulle norske landskapet. Her jobber vi aktivt med å møte fritidselskende nordmenn med hytter og feriesteder i sårbare områder uten innlagt vann.

Global etterspørsel
Men det er ikke bare i Norge våre toaletter er tilgjengelig. I tillegg til videreutvikling av det Nordiske markedet, etablering av Europa-kontor og Nordamerikansk satsning i Canada, er vi også opptatt av å diskutere miljøutfordringer. Derfor jobber vi med avfallsløsninger som kan tilpasses Sør-Afrikas dramatiske vannmangel, de store og ofte isolerte områdene i New Zealand og Australia og løsninger for eldre og uføre mennesker i norske hjem.

Verdens Toalettdag den 19. november er en viktig markering som vi i Cinderella er svært opptatt av. Ved å sette søkelys på menneskeretten til å få tilgang til gode og helsefokuserte sanitærforhold, vil sykdommer minskes dramatisk. Les mer om Verdens Toalettdag her

Bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål gir sterke føringer innen viktige dimensjoner som helse, vanntilførsel og sanitærforhold, innovasjon og forsvarlig forbruk, arbeidsplasser og bevaring av livet på jord og i vann.  Vi er opptatt av miljøvennlige tiltak som skaper gode forutsetninger for natur og miljø, med gode vekstvilkår og økonomisk langsiktighet.

Vi gjør dette gjennom å sikre og videreutvikle miljøvennlige avfallsløsninger som ikke krever innlagt vann og som kan tilpasses ethvert behov. Forbrenningsteknologien anvender energikilder som gass eller strøm og resultatet av prosessen er bakteriefri aske som trygt kan strøs i naturen. Dermed bidrar vi til å begrense vårt økologiske fotavtrykk.

FNs bærekraftsmål
FNs 17 bærekraftsmål

Les mer om bærekraft og miljø:

Verdens vannmangel - et alvorlig problem

Verdenshelsen og FNs bærekraftsmål

Forbrenningsteknologi og energialternativer

Dette er FNs Bærekraftsmål