Cinderella Eco Group

Om Cinderella Eco Group

Selskapet bak Cinderella forbrenningstoaletter

Vi har som mål å utvikle de mest miljøvennlige og forbrukervennelige forbrenningstoalettene på markedet.

Les mer
Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø

I Cinderella Eco Group er vi opptatt av økologiske totalløsninger for håndtering av toalettavfall. I en verden der vannmangel og energiressurser preger områder med sterk urbanisering og befolkningstetthet oppstår helseutfordringer gjennom sviktende sanitærforhold. Her kan Cinderellas forbrenningstoaletter være et miljøvennlig alternativ.

Les mer
Verdens vannmangel - et alvorlig problem

Verdens vannmangel - et alvorlig problem

Nesten halve jordens befolkning bor i områder som opplever eller risikerer å oppleve vannmangel minst én måned i året, ifølge FN. I de neste tiårene, vil trolig rundt fem milliarder mennesker bo i slike områder i 2050. På det tidspunktet anslås det totale folketallet i verden å være mellom 9,4 og 10,2 milliarder, skriver FN i sin rapport om vannmangel i verden.

Les mer
Verdenshelsen og FNs bærekraftsmål

Verdenshelsen og FNs bærekraftsmål

I FNs bærekraftsmål nr. 1 heter det at vi skal utrydde ekstrem fattigdom i verden innen 2030. Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er halvert siden 1990. Dette har skjedd samtidig som verden har opplevd en massiv befolkningsvekst, men fortsatt lever 767 millioner mennesker for under 2 dollar dagen, et nivå som defineres som ekstrem fattigdom.

Les mer
Forbrenningsteknologi og energialternativer

Forbrenningsteknologi og energialternativer

Cinderellas forbrenningsteknologi er bærekraftig og forsvarlig. Vi forbrenner avfallet ved å kombinere undertrykk og strålevarme. Friskluft ledes inn til forbrenningen, og avgassene renses før de slippes ut av toalettet igjen. Toalettene anvender enten gass eller strøm og danner derfor en miljøvennlig løsning for avfallshåndtering. Det er viktig for oss.

Les mer
Changemakers som forbedrer verdens sanitærforhold

Changemakers som forbedrer verdens sanitærforhold

På Reinvented Toilet Expo, i november 2018, i regi av Bill og Melinda Gates Foundation, fikk Cinderella Eco Groups leder Gunhild Sjøvik muligheten til å møte inspirerende ledere som har påvirket store endringer innen rent vann og sanitære forhold på verdensbasis.

Les mer
Den 22. mars markerer vi Verdens vanndag!

Den 22. mars markerer vi Verdens vanndag!

FNs 17 Bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål nr 6 handler om rent vann og trygge sanitærforhold for alle.

Les mer
Verdens helsedag, den 7. april

Verdens helsedag, den 7. april

Den 7. april hvert år markerer vi FNs merkedag World Health Day, Verdens helsedag. Siden den første helseforsamlingen i 1948 og den første globale markeringen i 1950, har feiringen skapt bevissthet for et nytt verdensomspennende helsetema hvert år – noe som setter søkelys på prioriteringsområder hos WHO, Verdens helseorganisasjon.

Les mer
Den internasjonale Moder jorddagen markeres den 22. april

Den internasjonale Moder jorddagen markeres den 22. april

Moder Jord er den mest vanlige betegnelsen for planeten vår i en rekke land og regioner, og gjenspeiler den gjensidige avhengigheten som eksisterer blant mennesker, andre levende arter og jordkloden som er vårt hjem. Vi markerer International Mother Earth Day den 22. april.

Les mer
I juni markerer vi World Environment Day og World Oceans Day

I juni markerer vi World Environment Day og World Oceans Day

Den 5. og 8. juni setter vi søkelys på vårt miljø og våre verdenshav med oppfordring til alle om å engasjere seg i store og små tiltak som kan bidra til å beskytte planeten vår. Markér verdens miljødag den 5. juni og den internasjonale dagen for verdens hav den 8. juni, du også!

Les mer