Cinderella Comfort

Vårt mest moderne forbrenningstoalett med informasjonsdisplay
Comfort med display
Vårt mest effektive og hygieniske forbrenningstoalett!

Cinderella Comfort

Comfort illustrert på et bad
Comfort med åpent lokk og åpen skuff
Rørsystemet
Comfort med åpent lokk og åpen skuff, med rør

Cinderella Comfort er et nytt konsept innen forbrenningstoalettsystemer og hyttedoer, og hever standarden ytterligere på Cinderella. Med dette forbrenningstoalettet får du et vesentlig bedre inne-klima og tilnærmet samme komfortable toalettopplevelse som hjemme. Toalettet er basert på markedsleder Cinderella Classic, som er solgt til mer enn 50 000 kunder i Norden. Toalettet trenger ikke vann eller avløp, og ALT toalettavfall forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde.

Cinderella Comfort leveres med informasjonsdisplay. Displayet gir deg løpende informasjon om bruk av toalettet og vil også varsle om nødvendig tømming av askeskuff. Alle driftsmeldinger i displayet angis på 7 valgfrie språk.

Toalettet har fått benevnelsen “Comfort” fordi det medfører et vesentlig bedre inneklima enn med de tradisjonelle forbrenningstoalettene. All luft til forbrenningen hentes fra utsiden av hytta via eget rør, og ingen luft trenger å tas fra toalettrommet, noe som kan medføre nedkjøling av rommet, og «konflikter» med andre luft- krevende installasjoner som avtrekksvifter til kjøkken, peiser og vedovner etc. Toalettet tilfredsstiller moderne tetthets krav (TEK 10) og har en ny type antibakterielt sete som standard. Cinderella Comfort er vårt mest effektive og hygieniske forbrenningstoalett!

Unike fordeler

 • Norskprodusert og har høy kvalitet / skandinavisk design
 • LCD informasjonsdisplay
 • Barnesikker
 • Lukket forbrenning sikrer optimal for forbrenning
 • Tilfredstiller TEC10 forskrifter
 • NEMKO godkjent og CE merket
 • Størst kapasitet, inntil 12 personer
 • Tømmevarsler – gir beskjed om tømming
 • Trenger ikke vann, ingen tank ute eller inne
 • Enkel å montere, krever kun nettstrøm, innluft og utlufting
 • Driftssikker. Egner seg bra i kalde områder.
 • Hygienisk
 • Servicenett over hele landet
 • 3 års garanti

Teknisk info

Sittehøyde 540 mm
Høyde 600 mm
Bredde 390 mm
Dybde 590 mm
Kapasitet Inntil 12 personer
Ventilasjonskanal/rør 100 mm utv.
Effekt ved forbrenning 2000 W
Energiforbruk pr. forbrenning 0,8 - 1,5 kWh
Strømkrav 220 - 240 V, 10A

Produktvideoer

Cinderella forbrenningstoalett
Cinderella Comfort installasjonsfilm

Cinderella - Best i test 2014

Europas største testsenter, svenske Testfakta, gjennomførte i 2014 den første forbrukertesten av forbrenningstoaletter. Cinderella Comfort ble kåret til best i test, takket være sikrest og best forbrenning av det biologiske avfallet.