Nå er det hennes tur

Årets TV-aksjon går av stabelen den 20. oktober og støtter Cares arbeid for å styrke fattige kvinners rettigheter, liv, helse og trivsel.

Tekst: Trude B-J Margel, bilder: GettyImages

- Det gir oss en unik sjanse til å hjelpe de sterke kvinnene som hver dag kjemper for å sikre seg og sine familier et verdig liv, forklarer Care på sine hjemmesider. Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper endring. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor.

Trygge sanitærforhold er en menneskerett

Cinderella Eco Group, produsenter av vannfrie forbrenningstoaletter, er opptatt av trygg tilgang til sanitærforhold som ikke forbruker dyrebare vannressurser og som sørger for at alt avfall forbrennes til bakteriefri aske istedenfor å renne videre i drikkevannet eller lekke ut i jordsmonnet.

  • Visste du at 4,2 milliarder mennesker i verden savner et trygt sted å gå på do?
  • Og at 673 millioner mennesker fortsatt gjør sitt fornødne i det fri?
  • At 1,8 millioner mennesker drikker vann som tidvis er smittet med avføring?


Halvparten av disse er kvinner. Og kvinner er ekstra utsatt, ikke bare blant de som leter etter et sted å gjøre sitt fornødne og blir overfalt mens de er mest sårbare, men kvinnelige trailersjåfører i vestlige land er også en utsatt gruppe.

Det er menneskerett å ha tilgang til et toalett og føle seg trygg. Trygge sanitærforhold handler ikke bare om helse og å være fri for bakteriell smitte, det handler om å tilrettelegge toaletter for kvinner og barn på en verdig måte.

Kvinner og barn mest utsatt

I utviklingsland er manglende sanitærforhold et alvorlig problem. Jenter i skolealder uteblir når de menstruerer fordi det ikke finnes gode nok løsninger. Dette gjør at de går glipp av så mye skolegang at de til slutt gir seg. Det samme problemet oppstår for kvinner på arbeidsplassen. Tuberkulose og diaré er dødelige sykdommer som ofte rammer barn og forårsakes av dårlige hygieneforhold.

I mange av disse områdene mangles det infrastruktur tilpasset vannklosetter og kloakksystemer. Løsninger som Cinderella forbrenningstoaletter er blant flere som utarbeides for å kunne tilby sunne alternativer. FNs bærekraftsmål nr 6 handler om rent vann og trygge sanitærforhold innen 2030. Et mål som vil sikre kvinner og deres familier tilgang til rent drikkevann og bedrede livsvilkår.

Cinderella Eco Group støtter Cares arbeid for kvinners rettigheter, liv, helse og trivsel. Les mer om deres arbeid her.

#hennestur #nrktvaksjonen #bærekraft