Testfakta kårer Cinderella til testvinnende forbrenningstoalett

Et forbrenningstoalett krever verken tilgang til vann eller avløp, og man slipper den ubehagelige jobben med å tømme latrinen. Men det er store forskjeller i ytelse, sikkerhet og energiforbruk – en kald vinterdag kan en spyling trekke all varmen ut av hytta, viser Testfakta Researchs laboratorietest av fem modeller på det nordiske markedet.

Fra: testfakta.se
Foto: Anna Sigge

Best i test
Den klare testvinneren er Cinderella Comfort, som har høyest kapasitet, forbruker minst energi og ikke har noen alvorlige sikkerhetsanmerkninger.

Electric incinerating toilets are becoming increasingly popular in properties which do not have running water and sewerage systems. Instead of flushing the waste into the sewer, urine, faeces and toilet paper are collected in a container and burned at high temperature so that only a small quantity of ash remains.

Elektriske forbrenningstoaletter blir stadig mer populære i fritidsboliger som mangler innlagt vann og avløp. I stedet for å spyles ned i avløpet, samles urin, avføring og toalettpapir i en beholder og brennes ved høy temperatur slik at det bare gjenstår en liten mengde aske.

Forbrenningen skjer ved at avfallet varmes opp til en temperatur på 500–600 °C. Lufttilførselen som er nødvendig for forbrenningen tas enten fra rommet eller fra utsiden av huset, avhengig av hvordan toalettet er konstruert. Røykgassene fra forbrenningen ledes ut gjennom et avluftingsrør, og asken etter forbrenningen samles i en askepotte i klosettet.

Hvis alt fungerer slik det skal, gjenstår bare en liten mengde aske etter toalettbesøket, og man behøver ikke tømme askepotten mer enn kanskje en gang i uken.

Funksjon
Men hvordan fungerer de ulike toalettene på markedet? For å finne ut av dette har Testfakta Research, på oppdrag fra Cinderella Eco Group, gjennomført en omfattende laboratorieprøve av alle forbrenningstoaletter som selges på det nordiske markedet.


Testresultatene sammenligner Cinderella forbrenningstoaletter med konkurrenter på markedet

Laboratorietesten er utført av RISE (Research Institutes of Sweden), som har undersøkt el- og funksjonssikkerhet, kapasitet, energiforbruk og hvor lette toalettene er å installere og bruke. Og det viser seg at det er store forskjeller mellom de ulike toalettene, særlig når det gjelder forbrenningskapasitet og anmerkninger på sikkerhet. Langt fra alle modeller klarer å forbrenne og fordampe avføring og urin hvis flere personer går på toalettet etter hverandre. To av toalettene, Incinolet og Sunwind, etterlot nærmere 50 % av avføringen uforbrent.

Sikkerhet
Da laboratoriet undersøkte sikkerheten, fikk flere modeller alvorlige anmerkninger både på elsikkerhet og sikkerhet ved bruk. På alle unntatt ett toalett kan man f.eks. starte forbrenningen selv om askepotten ikke er på plass, noe som innebærer risiko for skader på underliggende materiale og i verste fall brann. På noen modeller risikerer brukeren å komme til spenningsførende deler, og de fleste toalettene starter forbrenningen selv om luken til forbrenningskammeret ikke er helt lukket.

Det bør ikke være mulig å starte forbrenningen uten at alle deler av toalettet er på plass og i posisjon. Man bør heller ikke kunne komme til spenningsførende deler ved f.eks. rengjøring i rommet for askeskålen. Her er det mer å gjøre på flere av produktene, sier testleder Lennart Gustavsson i RISE.

Toalettenes kapasitet ble testet i tre trinn, med en, tre og seks spylinger. Ved hver spyling ble det tilført 150 gram syntetisk avføring, 250 gram syntetisk urin og 10 gram toalettpapir.

forbr.toalett_test4
Hvert forbrenningstoalett ble gjentatte ganger fylt med samme mengder syntetisk urin og avføring for å teste hvor godt hver modell håndterer toalettbesøk. Foto: Anna Sigge

Ved tre og seks spylinger var det bare tre toaletter som klarte fullstendig forbrenning, Cinderella Comfort, Separett Flame og Separett Cindy. Etter seks toalettbesøk etterlot to av toalettene, Incinolet og Sunwind, nærmere 50 % av avføringen uforbrent.

forbr.toalett_test11
Askpannen ble veid etter forbrenning for å måle vekten i gram aske, eller uforbrent rest, etter forbrenning. Foto: Anna Sigge

Cinderella Comfort skiller seg fra de andre toalettene ved at det tar luften fra utsiden i stedet for innsiden av huset, og det har dermed ikke samme påvirkning på inneluften.

For toalettene som tar luften fra innsiden av huset trengs det energi for å varme opp erstatningsluften. For å varme opp 100 m3 luft en kald vinterdag fra for eksempel -10 °C til +15 °C går det med ca. 0,8 kWh strøm. Dette bør legges til energiforbruket for de fire produktene som tar luften fra rommet, mener testleder Lennart Gustavsson i RISE.

Den klare testvinneren er Cinderella Comfort, som har høyest kapasitet, forbruker minst energi og ikke har noen alvorlige sikkerhetsanmerkninger.

Les mer om testen her.