Ny selskapsstruktur i Cinderella Eco Group AS

Etter snart 20 år i det nordiske markedet, omstrukturer nå Cinderella Eco Group selskapet for å møte vekst og nye muligheter internasjonalt.

Etter snart 20 år i det nordiske markedet, omstrukturer nå Cinderella Eco Group selskapet for å møte vekst og nye muligheter internasjonalt.

- I riggingen av selskapet blir det viktig å finne en god balanse mellom intern og ekstern ekspertise når vi nå satser internasjonalt, sier Global CEO Gunhild Sjøvik. I møte med våre proffe leverandører og samarbeidspartnere må vi være rustet til å foreta de rette bestillinger, stille riktige krav og ha realistiske forventninger. Vi må ha eierskap til hele verdikjeden og kontroll med de selskap og samarbeidsavtaler som inngås også i internasjonale markeder.

Internasjonal satsning

Taktskiftet skjedde i 2012 med mål om vekst og produktutvikling gjennom innovasjon og nye markeder. I tillegg til selskapets etablering i Australia og sentrale Europa har vi kjøpt opp Cinderellas største distributør i Sverige og den 19. oktober er den offisielle åpning av det nye kontoret i Toronto, Canada.

- Med nye datterselskaper i Sverige, Nord Amerika, Europa og Australia, er det viktig å være godt rustet for fremtiden og for å møte morgendagens krav til teknologi, utover det vi kjenner til fra vårt eget hjemmemarkedet.

- Vi har de siste årene også levert vår teknologi til andre segment foruten hyttemarkedet, som blant annet foringsplattformer, arbeidsbrakker, caravan og bobil. Vi dyrker våre norske røtter samtidig som vi utvikler oss etter internasjonale behov, poengterer Sjøvik.

Ny konsernledergruppe

Ny konsernledergruppe består av: Group CEO Gunhild Sjøvik, Group CFO Christian Seliussen, Director Supply Chain Management Audun Gjerde, Chief Technology Officer Bård Olav Sugustad, Director Sales and Aftermarket Helene Norman-Dupuy, General Plant Manager Frode Hansen og Director Communication and Marketing Thomas Krogedal.

- Vi styrker selskapet med spesialister ved alle avdelinger, fortsetter Sjøvik. Med eksisterende og nye ressurser skal Cinderella Eco Group bidra til samlet videreutvikling av forbrenningsteknologien, ruste logistikk og innkjøp på tvers av kontinentene og bygge ut videre struktur i datterselskapene globalt for å styrke salg- og ettermarkedsfunksjoner.

-Vi gleder oss til å utvikle selskapets miljøvennlige løsninger i møte med globale behov, avslutter Gunhild Sjøvik.

 

Bakgrunn:

Cinderella Eco Group (CEG) er et familiekonsern lokalisert i Midsund kommune i Romsdal med 20 års erfaring med forbrenningstoalettet Cinderella, en økologisk totalløsning for håndtering av toalettavfall. Selskapet har levert kvalitetsløsninger og forsynt Norden med markedsledende forbrenningstoaletter, hovedsakelig i fritidsmarkedet, siden 1999.

Fra 2012 omfatter strategien for selskapets videre vekst internasjonal ekspansjon til Europa, Nord-Amerika, og Australia i tillegg til videre utvikling i det nordiske markedet. CEG har løsninger for proffmarkedet, bobiler og det private hyttemarkedet. Cinderella Eco Group har opprettet egne søsterselskap for å håndtere det europeiske, kanadiske og australske markedet og har, i tillegg til Skandinavia, distributører og forhandlernettverk på plass i Europa, Australia, New Zealand og Nord-Amerika.

Hovedmarkedet for Cinderella i Norge er det private hyttemarkedet, men det er proffmarkedet som er det raskest voksende segmentet på verdensbasis. Innenfor dette finnes blant annet skogsnæringen, oppdrettsnæringen, kranprodusenter, jernbaneselskap, gruveindustri og bygg- og anleggsbransjen.

 

For mer informasjon kontakt:

Gunhild Sjøvik

Global CEO

+47 477 55 673

gunhild@cinderellaeco.no