Bro

Luftig avfallshåndtering

Bygg- og anleggslivet kan by på utfordringer, særlig når du jobber 254 meter over bakkeplan. Hverdagen til arbeiderne på Storebæltsbroen kunne blitt litt strevsom hadde det ikke vært for Cinderella.

Da de engelske arbeiderne fra Spencer Group, skulle beskytte og vedlikeholde Storebæltsbroens hovedkabler mot rust, ble det behov for å installere toalettfasiliteter på broen. Cinderella Eco Solution fikk jobben, og satte med det en aldri så liten rekord - Danmarks høyeste plasserte toalett. – Det er ikke hver dag vi jobber i slike høyder, så dette har vært både spennende og gøy, sier salgs- og markedssjef Thomas Krogedal i Cinderella.

Under vedlikeholdsarbeidet i de 254 meter høye tårnene, ble det montert en «kabelkryper», som fraktet arbeiderne opp og ned broens hovedkabler. Toalettene på toppen av brotårnet sparte derfor arbeiderne for unødige turer, og godt var det. - Det blir fort slitsomt å ta turen på toalettet når det er snakk om 254 meter, sier Krogedal.

Arbeidene på Storebæltsbroen blir om kort tid ferdigstilt og da blir toalettene fraktet ned igjen, men vi er klare til å levere i høyden når det måtte være sier, sier Krogedal.