Best i test!

Cinderella - Best i test 2014

Europas største testsenter, svenske Testfakta, gjennomførte i 2014 den første forbrukertesten av forbrenningstoaletter. Cinderella Comfort ble kåret til best i test, takket være sikrest og best forbrenning av det biologiske avfallet.

Siden denne kåringen, har Cinderella Eco Solution stolt kunnet dokumentere, i ulike tester og sammenligninger med andre forbrenningstoaletter og øvrige toalettsystemer, at den høye kvaliteten er til å stole på.

Cinderella har nå over 60.000 toaletter i markedet, og har i en årrekke vært selskapet som har lagt listen høyt med tanke på komfort, brukervennlighet, kvalitet og kapasitet. Det har gitt resultater.

– Testen bekrefter at strategien med å ta kundene på alvor er en klok strategi å jobbe etter. Gjennom utstrakt kontakt med kunder over mange år, har vi drevet med kontinuerlige produktforbedringer. Det har våre kunder fått merke gjennom nye bruker- og miljøvennlige forbrenningstoaletter, som i tillegg er enkle å installere og fungerer i grisegrente strøk, sier Krogedal.

Bilder av testingen

Kontrollpanel
Måling
Montering
Det brenner på dass

Om Testfakta

Testfakta i Sverige er et av Nordens aller største test og research selskap som har spesialisert seg på labratorietesting og utprøving av konsumentprodukter. Alle Deres tester utføres av sertifiserte test - og forskningslabratoriumer, spesialiserte innen ulike produkt og testområder. Tolkningen og betydning av testresultatet gjøres av Testfakta i samråd med labratoriene og utenforstående eksperter innen gjeldene fagområder.

Testresultat

Testtabell