Mor og barn i frodig hage

Bærekraftig toalett

Cinderella forbrenningstoaletter, som er markedsledende i Norden, er ikke bare enkle å installere og operere, de er miljøvennlig. Det er godt å vite for miljøbevisste hytte-, caravan og bobileiere.

Svært mage hyttetoaletter krever store arealer og mye avfallshåndtering, samt en lang prosess for å gjøre om avfallet til jord. Væskefjerningen er også en utfordring, da overskudd av urin ledes ut i jorden og kan forårsake forurensing av grunnvann i hyttefelt. 

Aske blir til gjødsel

- Cinderellas forbrenningstoaletter er svært miljøvennlige. De er verken avhengig av vann eller avløp, eller strøm for den saks skyld – man kan velge modellen som går på gass. Toalettene produserer aske som er helt bakteriefri og inneholder næringssalter med kalium og fosfor. Det betyr at asken er helt ren og proppfull av næringsstoffer. Den er rett og slett super som gjødsel til gressplener og blomsterbed, sier salgs- og markedssjef Thomas Krogedal, og tilføyer: - Det er godt å vite at våre forbrenningstoalett ikke forurenser det ytre miljøet og av den grunn ikke krever godkjenning før installasjon i sårbare områder. Bærekraftig produksjon er noe vi setter høyt og alltid strekker oss mot.

Cinderellas forbrenningstoaletter er også bra med tanke på luktfritt inneklima. All luft til forbrenningen hentes fra utsiden av hytta via eget rør, de tilfredsstiller moderne tetthetskrav og har en ny type antibakterielt sete som standard.