Toaletter

Miljøvennlige forbrenningstoaletter

Kun aske som sluttprodukt

Et forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes til aske. Cinderella forbrenningstoaletter forurenser ikke det ytre miljø og trenger derfor ingen godkjenning for installasjon i sårbare områder.