Toaletter
Miljøvennlige forbrenningstoaletter
Kun aske som sluttprodukt
Et forbrenningstoalett er et toalett der avfallsproduktene forbrennes til aske. Cinderella forbrenningstoaletter forurenser ikke det ytre miljø og trenger derfor ingen godkjenning for installasjon i sårbare områder.