Incineration technology and energy options

Polttoteknologia ja energiavaihtoehdot

Cinderellan polttoteknologia on kestävä ja terveellinen. Poltamme jätteet yhdistämällä alhaalta tulevaa painetta ja säteilylämpöä. Raikasta ilmaa ohjataan polttokammioon, ja palamiskaasut suodatetaan ennen kuin ne päästetään ilmaan. Cinderellalla on kaasulla tai sähköllä toimivia käymälämalleja, joten se tarjoaa ympäristöystävällisen jätteenkäsittelyratkaisun. Tämä on meille erittäin tärkeää.

Cinderellan kehittämä polttoteknologia perustuu jätteenkäsittelyn tärkeisiin periaatteisiin. Polttoprosessissa syntyvien palamiskaasujen puhdistus suoritetaan platinakatalyytillä suodattamalla ja puhdistamalla. Itse polttaminen tapahtuu turvallisesi polttokammiossa. Polttamisen lopputuloksena syntyvä tuhka on täysin steriiliä ja sisältää ravinteita, kuten kaliumia ja fosforia. Itse asiassa monet Cinderellan omistajat käyttävät tätä tuhkaa puutarhan lannoitteena.

 
Polttoprosessi tapahtuu polttokammiossa, joka on suunniteltu turvalliseksi ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Se on NEMKO:n hyväksymä ja CE-merkitty.

Kestävän kehityksen tavoitteet
Cinderella on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tekee aktiivisesti yhteistyötä hallitusten ja kumppanien kanssa monissa maissa varmistaakseen, että ympäristöystävällisen polttoteknologian määräykset ja vaatimukset täyttyvät. Polttoteknologia on tärkeä ratkaisu jätteenkäsittelyssä, kun sitä käsitellään oikein. Kestävän kehityksen tavoite nro 12 on varmista vuoteen 2020 mennessä ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida. Cinderella pitää tätä tärkeänä tavoitteena. Ratkaisumme on hyväksytty eurooppalaisen standardin mukaisesti, ja päästömme ovat pääasiassa ilmaa ja vesihöyryä.

Ympäristöystävällinen energiankulutus ja jalanjälki
Cinderellan polttavat kuivakäymälät on suunniteltu käytettäväksi kaasulla tai sähköllä, joten ne täyttävät kestävän energiankulutuksen vaatimukset. Käymälöissämme ei käytetä vettä, joten kalliita ja haavoittuvia luonnonalueita häiritseviä viemärijärjestelmiä ei tarvita. Energiaa käytetään varsinaiseen polttoprosessiin ja sitä voidaan saada aurinko-, tuuli- tai vesivoimasta, jollei kaasukäyttöistä käymälää ole valittu.

Lisätietoja polttavista kuivakäymälöistä:

Mikä polttava kuivakäymälä on?
Kestävä kehitys ja ympäristö
Cinderella – Testivoittaja 2014 ja jälleen 2018