Nordlys på Lyngen der Cinderella Eco Productions produserer forbrenningstoalettene Cinderella

Maailman ympäristöpäivä ja maailman merien päivä: kaksi tärkeää kansainvälistä päivää kesäkuussa

Kesäkuussa keskitämme huomiomme ympäristöön ja meriin kannustamalla kaikkia osallistumaan suuriin ja pieniin aloitteisiin, jotka voivat auttaa suojelemaan planeettaamme. Tule mukaan merkitsemällä maailman ympäristöpäivä 5. kesäkuuta ja maailman merien päivä 8. kesäkuuta kalenteriisi

Teksti: Trude B-J Margel
Kuva: Getty Images

Maailman ympäristöpäivä, 5. kesäkuuta
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) järjestää vuosittain maailman ympäristöpäivänä tapahtumia, jotka edistävät maailmanlaajuisesti tietoisuutta ja kannustavat toimintaan ympäristön suojelemiseksi. Päivää vietetään yli 100 maassa. Vuonna 2019 Kiina isännöi maailman ympäristöpäivän juhlallisuuksia, ja teemana on ilmansaasteet. UNEP tekee yhteistyötä hallitusten, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja muiden YK:n elinten sekä kansainvälisten organisaatioiden kanssa eri puolilla maailmaan. Ensimmäinen askel on ymmärtää, mitä tapahtuu ja miten jokainen meistä voi yhdessä ja erikseen vaikuttaa asioihin merkittävästi

Tiesitkö:

 • 92 % maailman väestöstä elää alueilla, joilla on ilmansaasteita
 • Maailmanpankin mukaan ilmansaasteet maksavat maailmantaloudelle yli 5 biljoonaa dollaria vuosittain sosiaalikustannuksina
 • Alailmakehän otsonin aiheuttama ilman pilaantuminen vähentää maataloustuotantoa yli 26 % vuoteen 2030 mennessä
 • Jokainen ihminen aiheuttaa keskimäärin 4,9 tonnia CO2-päästöjä vuodessa

Nämä ovat UNEPin tyrmistyttäviä tilastoja, jotka kannustavat meistä jokaista työskentelemään kovemmin sekä maailmanlaajuisten että kansallisten kumppanuuksia muodostamiseksi ja yksilöllisten aloitteiden tekemiseksi ympäristöstämme huolehtimiseksi. Yhdessä voimme parantaa kaikkien elämänlaatua tulevia sukupolvia vaarantamatta.

 

Maailman merien päivä, 8. kesäkuuta

Meret säännöstelevät ilmastoamme, tarjoavat ruokaa miljoonille ihmisille ja tuottavat happea. Merissä asuu uskomaton määrä eläinlajeja ja eliöitä ja ne tarjoavat meille lääkkeitä ja tietoa, jotka voivat vaikuttaa osaltaan entistä tiiviimmin asutetun maailmamme tuleviin ratkaisuihin.

Meriä on saastutettu vuosikymmeniä muovilla. Nyt kansainväliset toimijat – YK eturintamassa – ovat panostaneet merkittävästi kertakäyttöisen muovin kulutuksen ja roskaamisen vähentämiseen. Monet maat ovat kieltämässä kertakäyttömuovin käytön, suuret ketjut vähentävät muovin kulutusta ja monet meistä osallistuvat vapaaehtoisiin siivoustalkoisiin rannoilla ja yleisesti luonnossa. Kierrätämme aiempaa enemmän ja olemme alkaneet todella ymmärtää, mitä roskaaminen tekee merille ja mitä voimme tehdä roskaamisen vähentämiseksi.

Muovin aiheuttama saaste on vakava uhka merien eläimille ja kasveille. Tiesitkö:

 • Muovin hajoaminen kestää erittäin kauan – muovipullon hajoaminen kestää jopa 450 vuotta
 • Muovin osuus maailman jätteiden kokonaismäärästä on vain 10 %, mutta sen osuus merten roskista on merkittävä, juurikin hajoamisprosessin keston takia
 • 70 % muoviroskista uppoaa merten pohjaan. 15 % muovista kelluu meren pinnalla. 15 % huuhtoutuu rannoille, mutta 70 % uppoaa ja kulkeutuu merivirtausten mukana tai keräytyy merenpohjaan

 
Saasteilla on vielä toistaiseksi tuntemattomia vaikutuksia omaan terveyteemme. Kun eläimet ja kalat syövät muovia ja mikromuovia, vaikutukset niiden terveyteen ovat hälyttävät. Lisäksi muovit siirtyvät ruokaketjussa eteenpäin päätyen ihmisiin. Tutkijoiden mukaan uhkaa omalle ja tulevien sukupolvien terveydelle ei ole vielä määritetty.

Yhteistyö ja kumppanuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 17. tavoite kehottaa tekemään yhteistyötä ja yhdistämään voimia kaikkien elinolosuhteiden parantamiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteet koostuvat yhteensä 17 tavoitteesta ja 169 alatavoitteesta, jotka auttavat poistamaan köyhyyttä, kitkemään epätasa-arvoisuutta ja pysäyttämään ilmastonmuutoksen vuoteen 2030 mennessä.

Mitä sinä voit tehdä?

 • Muuta ajattelutapasi – kannusta ihmisiä ajattelemaan ympäristöä ja mitä se merkitsee meille kaikille. Tavoitteena on säilyttää planeettamme nykyisille ja tuleville sukupolville
 • Opi lisää – lue luonnosta, villieläimistä, meren eläimistä ja kasveista, elinympäristöistä ja miten päivittäiset toimemme vaikuttavat niihin
 • Muuta tapojasi – jopa pienimmillä kestävillä arkirutiinien muutoksilla on merkitystä, kun kannustat perhettä ja ystäviä tekemään muutoksia yhdessä
 • Merkitse tärkeät kansainväliset teemapäivät kalenteriisi – asuitpa missä tahansa, olet silti sidoksissa ympäristöön ja meriin. Käytä aikaa miettiäksesi, mitä voit tehdä saadaksesi muutkin innostumaan tästä tärkeästä asiasta!


Cinderella Eco Group pyrkii ympäristöystävälliseen ja kestävään kehitykseen. Valmistamme polttokäymälöitä, jotka eivät kuluta vettä ja voivat siksi korvata huuhtelevat käymälät, jotka kuluttavat tavallisen nelihenkisen perheen käytössä yli 450 litraa vettä viikossa. Polttokäymälät tuottavat vain pienen määrän tuhkaa, joka ei sisällä vaarallisia patogeenejä ja bakteereja. Polttoprosessista syntyvät päästöt eivät sisällä myrkyllisiä kaasuja.

Olemme sitoutuneet luomaa ratkaisuja, jotka auttavat osaltaan luomaan puhtaamman, vihreämmän ja turvallisemman maailman tuleville sukupolville ja kaikelle elämälle maapallolla ja merissä.

Lisätietoja sitoutuneisuudestamme on osoitteessa

Lisätietoja polttokäymälöistä saat osoitteesta

Lisätietoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteista