A little girl and water shortage

Maailman vesipula – vakava ongelma

YK:n mukaan lähes puolet maailman väestöstä asuu alueilla, jotka kärsivät tai ovat vaarassa kärsiä vesipulasta vähintään kuukauden vuodesta. Luultavasti noin viisi miljardia ihmistä asuu tällaisilla alueilla vuoteen 2050 mennessä, mihin on vain muutama vuosikymmen. YK:n maailman vesipulaa koskevan raportin mukaan maailman kokonaisväestön odotetaan olevan silloin 9,4–10,2 miljardia asukasta.

Vakavat seuraukset
Maailman vesipulan dramaattiset seuraukset vaikuttavat ensisijaisesti lapsiin ja vähäosaisiin, mutta myös luontoon ja uhanalaisiin eläimiin. Kun harvempiin vesilähteisiin kohdistuu enemmän painetta, ihmisten ja luonnon välille syntyy ristiriitoja. Monia väkialtaisia riitoja esiintyy puhtaasta vedestä kilpailtaessa, kun ihmisiä siirtyy yhä enemmän jo asutetuille alueille. Tuloksena on kuivuminen, puutteellinen sanitaatio ja hygienian puute, jotka johtavat juomaveden likaantumiseen ja tappaviin tauteihin, kuten kolera ja muut sairaudet.

Kuivuudesta johtuvalla aliravitsemuksella, joka aiheutuu ruokavaliosta puuttuvista välttämättömistä ravintoaineista, on vakavia haittoja vauvojen normaalille kehitykselle. Tämä johtaa pysyvään kypsymättömyyteen ja äärimmäisissä tapauksissa kuolemaan. Nämä ovat vain muutamia vesipulan aiheuttamista monista vaikutuksista.

Maailman WC-päivä, 19.11.
Monista vakavista ongelmista ja ratkaisuista keskustellaan globaalisti vuosittain järjestettävänä maailman vessapäivänä. Tärkeä kestävän kehityksen tavoite, jonka Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot ovat sopineet saavuttavansa vuoteen 2030 mennessä, on tarjota riittävän hyvät saniteettihygienia- ja käymäläolot kaikille. WHO raportoi, että suurin osa ihmisistä, joilla ei ole kunnollista sanitaatiota ja tyydyttäviä ratkaisuja, joutuvat tekemään tarpeensa ulkona. Tämä tarkoittaa kuopan kaivamista maahan. Cinderella haluaa luoda ratkaisuja, jotka luovat kestäviä muutoksia.

Saniteettiolojen puute on yleisempää kolmannen maailman maissa ja etenkin maaseudulla pikemminkin kuin kaupungeissa, mutta myös teollisuusmaissa on vakavia ongelmia. Investoimme heikosta sanitaatiosta johtuvien sairauksien hoitamiseen, mutta sen sijaan meidän pitäisi investoida enemmän syyn ratkaisemiseen ja kestävän kehityksen mukaisten käymälöiden rakentamiseen.  

Uusissa, innovatiivisissa ja räätälöidyissä käymäläratkaisuissa ei välttämättä tarvitse käyttää kallisarvoisia vesivaroja. Cinderellan polttoteknologia on siksi tärkeä osa ongelman ratkaisua. Lisätietoja Maailman WC-päivästä.

Huonot saniteettiolot
Kestävän kehityksen mukainen ja terveyttä edistävä jätehuoltojärjestelmä tarkoittaa, että infrastruktuuria on mukautettava erottelemaan biojäte ihmisperäisestä jätteestä, roskista ja jätevedestä sekä hallitsemalla sadevesiä. Lisätietoja saniteettioloista Maailman terveysjärjestöltä

Tärkeää ei ole pelkästään paremman sanitaation luominen kehitysmaihin, vaan myös olemassa olevien järjestelmien ylläpitäminen on tärkeää. Norjassa ja monissa muissa teollisuusmaissa vanhat viemäriputket rappeutuvat. Samasta kaivannosta löytyy usein viemäriputkia ja vesijohtoputkia. Jos jäteveden taso nousee ja vesijärjestelmässä on alipainetta, saastunutta vettä saattaa joutua vesijohtoverkkoon. Ei ole dokumentoitu, missä määrin ajoittainen pahoinvointi tai lyhytaikainen vatsakipu johtuu saastuneesta vedestä, mutta kyseessä on todellinen huolenaihe. Vuotoja havaitaan jatkuvasti, ja sekä Norjan vesijärjestö, kansainväliset vesihuollon viranomaiset että konsultoivat insinöörit ovat ilmoittaneet tarpeesta päivittää järjestelmiä.

Myös ympäristöön ja meriin vuotavan puhdistetun veden tai talousjäteveden laatu on varmistettava. Tutkimus osoittaa, että yli 30 prosenttia puhtaasta juomavedestä vuotaa vesiputkien rei’istä ja vaurioista, eikä koskaan saavuta kotejamme. Yli 60 prosenttia viemärijärjestelmän jätevedestä on itse asiassa puhdasta vettä, sadevettä ja juomavettä, joka on valunut viemärijärjestelmään ja mennyt täysin hukkaan.  

Globaali yhteistyö
Yhteistyö tietoisuuden lisäämiseksi ja ratkaisujen tarjoamiseksi on osa Cinderellan tavoitetta ja myös Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tärkeä tavoite. Tavoite nro 17 kannustaa kumppanuuksiin ja yhteistyöhön tulosten luomiseksi.

Lisätietoja Cinderellan kestävistä vaihtoehdoista vesipulaan ja saastumiseen:

Mikä polttava kuivakäymälä on?

Kestävän kehityksen mukaisia kuivakäymälöitä Cinderellalta

Kestävä kehitys ja ympäristö

Lisätietoja Yhdistyneiden kansakuntien vuoden 2018 maailman vesivarojen kehittämistä koskevasta raportista The United Nations World Water Development Report 2018