Maailman terveys ja työmme kestävän kehityksen eteen

Ensimmäinen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoite ilmoittaa, että poistamme äärimmäisen köyhyyden maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on jo puolitettu vuoden 1990 jälkeen. Tämä on tapahtunut samaan aikaan, kun maailma on kokenut valtavaa väestönkasvua. 767 miljoonaa ihmistä elää kuitenkin edelleen alle 2 dollarilla päivässä, joka on määritetty äärimmäisen köyhyyden tasoksi.

Köyhyyden poistaminen viittaa useisiin erilaisiin terveyteen ja ympäristöön liittyviin parannuksiin, joihin kuuluu myös julkinen koulutus, koulutusmahdollisuudet ja vähävaraisten oikeudet. Kaikki Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 17 tavoitetta kuvaa vakavuutta ja päämäärää, jotka meidän on kohdattava yhdessä yhdistämällä voimamme, osaamisemme ja teknologiamme.

Talouskasvu entisissä alhaisen tulotason maissa
Suuri enemmistö äärimmäisessä köyhyydessä elävistä asuu keskitulotason maissa, joiden talouskasvu on ollut voimakasta alhaisesta tulotasosta viimeisen 20 vuoden aikana. Näiden maiden talouskasvu on edistänyt parannuksia, mutta köyhyyteen liittyvät haasteet ovat edelleen ratkaisematta. Samaan aikaan heikossa asemassa olevat ja konflikteista kärsivät maat ja kansat kohtaavat suuria haasteita, kun valtavat määrät ihmisiä lähtee pois hankalista tilanteista. Saharan eteläpuolinen Afrikka on maailman köyhintä aluetta. Maailmanpankki arvioi, että vuoteen 2030 mennessä yli puolet maailman äärimmäisessä köyhyydessä elävistä ihmistä asuu tällaisissa huono-osaisissa ja konflikteista kärsivissä valtioissa – 17 prosentin lisäys nykyiseen.

Terveyteen ja ympäristöön liittyvät toimenpiteet äärimmäisen köyhyyden edessä
Kun selviytyminen on nuorten äitien ja heidän lastensa ensisijainen tavoite, terveys- ja ympäristönäkökohdat jäävät toiselle sijalle. Meistä jokaisen on oltava tietoinen kestävän kehityksen mukaisista toimenpiteistä, joita voimme tehdä globaalien parannusten luomiseksi. Cinderella on tästä erittäin huolissaan.

Kestävän kehityksen tavoite nro 3: Hyvä terveys
Kolmas kestävän kehityksen tavoite sitoutuu lopettamaan vuoteen 2030 mennessä HIV-/AIDS-, tuberkuloosi- ja malariaepidemiat ja muut tarttuvat taudit. Tavoite on tarjota globaali terveydenhuolto ja varmistaa turvalliset ja tehokkaat lääkkeet ja rokotukset kaikille. Tärkeä osa prosessia on tukea rokotteiden tutkimusta ja kehitystä sekä tarjota edullisia lääkkeitä ja samalla säilyttää vakaat elinolosuhteet ja sanitaatio.

Pyrkiessään vastaamaan terveyttä edistävän jätehuollon äärimmäiseen tarpeeseen Cinderella varmistaa, että se suunnittelee tulevaisuuteen suuntautuvia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, joiden tavoite on hävittää huonosta hygieniasta johtuvat sairaudet. Vesipula on usein monien maiden kokemien haasteiden ydin. Tuloksena on kuivuminen, puutteellinen sanitaatio ja hygienian puute, jotka johtavat juomaveden saastumiseen ja tappaviin tauteihin, kuten kolera ja muut sairaudet.

Yhdistyneiden kansakuntien mukaan yli 3,6 miljardia ihmistä eli lähes puolet maailman väestöstä asuu nykyään alueilla, jotka kärsivät – tai ovat vaarassa kärsiä – vesipulasta vähintään kuukauden vuodesta. Seuraavien vuosikymmenten aikana odotettavissa olevan väestönkasvun myötä arvioidaan, että yli viisi miljardia ihmistä asuu tällaisilla alueilla vuoteen 2050 mennessä. Yhdistyneiden kansakuntien maailman vesipulaa koskevan raportin mukaan maailman kokonaisväestön odotetaan olevan silloin 9,4–10,2 miljardia asukasta.

Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä
Toimimme vastuullisesti ja kehitämme toimenpiteitä uusien ratkaisujen luomiseksi, kun lisäämme tietoisuutta planeettamme kohtaamista äärimmäisistä haasteista, osallistumme keskusteluihin ja tarjoamme teknologiaa helpottamaan erityisesti nuorten, sairaiden ja vammaisten kärsimyksiä.

Kestävän kehityksen tavoite nro 17, Yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo, että voimme saavuttaa maailman tiukimmat tavoitteet yhdistämällä voimamme ja etsimällä uusia tapoja saavuttaa ne yhdessä. Cinderella kantaa huolta ja on sitoutunut. Olemme sitoutuneet vaikuttamaan, olipa kyse orpolasten ja -nuorten tapaamisesta projektissa, johon osallistumme Keniassa, tai ratkaisuista, joihin osallistuimme Etelä-Afrikassa, tai osallistuminen keskusteluihin ratkaisuista saniteettitilojen puutteeseen Grönlannin jäisen maan takia. Näin voimme luoda pysyviä muutoksia, varmistaa globaalin terveydenhuollon ja turvallisen ympäristön sekä auttaa suojelemaan lastemme tulevaisuutta ja maailmaa, jossa he kasvavat.

Meillä kaikilla on vastuu tehdä maailmasta parempi paikka tulevaisuudessa. Cinderella ottaa tämän vastuun erittäin vakavasti.

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen 17 tavoitetta:

Lisätietoja Cinderellan sitoutumisesta ja ympäristöystävällisistä jäteratkaisuista:

Kestäva hehitys ja ympäristö

Maailman vesipula – vakava ongelma

Maailman WC-päivä

Mikä polttava kuivakäymälä on?

Kestävän kehityksen mukaiset käymälät

Lisätietoja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoittesta: United Nations Sustainable Development Goals