Gunhild tapasi Wambui Gichurin

Afrikan kehityspankin ”käymäläjohtaja”

Teksti ja valokuvat: Trude B-J Margel

Wambui Gichuri on WaSH:n ja African Water Facilityn johtajana Afrikan kehityspankin ensimmäinen naispuolinen ”käymäläjohtaja”. Wambui siirtyi tehtäväänsä toukokuussa 2018 Maailmanpankista, jossa hän kehitti ja toteutti useita strategioita ja ohjelmia. 

Afrikan kehityspankissa vesiturvallisuudella on suuri merkitys energiavarmuuden, maatalouden turvallisuuden, teollisuuden kehittämisen, alueellisen integroinnin ja elämänlaadun parantamisen kannalta. Wambuin tavoite on käsitellä ja ratkaista puhtaan juomaveden ja sanitaation puutteeseen liittyvä haaste, joista juomavesi koskee 330 miljoonaa ja sanitaatio 680 miljoonaa ihmistä. Hän pyrkii lisäämään Afrikassa poliittisia, institutionaalisia ja hallinnollisia uudistuksia ja investointeja, jotka keskittyvät palvelujen varmistamiseen kaikille – erityisesti köyhille, jotka muodostavat suurimman osan niistä, joilla näitä palveluita ei ole. Vuosittain tarvitaan noin 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin investoinnit, jotta voidaan saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoite numero 6: puhdas vesi ja turvallinen sanitaatio kaikille vuoteen 2030 mennessä.

”Työskentelemme alueellisten jäsenmaiden kanssa edistääksemme sekarahoitusta, jotta kannattavat yritykset voivat toimia yksityissektorin rahoituksen avulla ja ohjelmamme voivat auttaa varmistamaan, että niiden tavoitteet ja palvelun ulottumattomissa olevien ihmisten tavoitteet saavutetaan”, Wambui kertoo. ”Tällä tavalla voimme rakentaa integroituja ratkaisuja ja nopeuttaa prosessia, mikä maksimoi vesi- ja sanitaatioinnovaatioiden hyödyt.”

Bård Olav, Wambui and Gunhild
Vasemmalta: Bård Olav Sugustad, Cinderella Cinderella Eco Group, Wambui Gichuri
ja Gunhild Sjøvik jakavat kokemuksia saniteettipalveluista The Reinventedissä
WC Expo Beijingissä 2018.

Wambui työskentelee väsymättä keräten tietoa uusista teknologioista, jotka auttavat ratkaisemaan globaalin haasteen, ja auttaen teknologioiden käyttöönotossa alueilla, joilla niitä tarvitaan kiireellisesti. Tämä oli hänen ja Cinderellan toimitusjohtaja Gunhild Sjøvikin tärkeä keskustelunaihe, kun he tapasivat Reinvented Toilet -tapahtumassa.

Lisätietoja Wambui Gichurista ja hänen työstään Water Facility -organisaatiossa: https://www.africanwaterfacility.org/en/