Cinderellan polttoteknologia

Polttaminen on jätteidenkäsittelyä, johon liittyy jätemateriaalin orgaanisten aineiden palamisprosessi.
  • Polttamista ja muita korkeaa lämpötilaa käyttäviä jäteveden käsittelyjärjestelmiä kuvataan ”lämpökäsittelynä”. Jätteiden polttaminen muuntaa jätteen tuhkaksi, savukaasuksi ja lämmöksi.

  • Cinderella polttaa jätteet yhdistämällä alhaalta tulevaa painetta ja säteilylämpöä. Raikasta ilmaa ohjataan polttokammioon, ja palamiskaasut suodatetaan ennen kuin ne päästetään ilmaan.

  • Palamiskaasujen käsittely suoritetaan platinakatalyytillä suodattamalla ja puhdistamalla.

  • Cinderellan polttavan kuivakäymälän päästöt ovat pääasiassa ilmaa ja vesihöyryä ja erittäin pienissä määrin rikkiä ja typen oksideja

  • Kestävän kehityksen mukaisen polttoteknologian vaatimusten noudattamiseksi on noudatettava tiukkoja määräyksiä ja käytäntöjä. Nämä vaihtelevat maittain. Cinderellan teknologia täyttää Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet. Lisäksi huomioimme globaalit seuraukset ja huolenaiheet, sillä ratkaisumme on hyväksytty eurooppalaisen standardin mukaisesti.

Lähde: Wikipedia ja Cinderellan tuotantoasetukset

Read more about United Nations Sustainable Development Goals